Voornaam
populariteitslijsten
english
Erasmus
Verklaring
Van Gri. erasmios 'beminnelijk, aanvallig'. Erasmus of Erasimus, heilige, was volgens de legende uit Klein-Azië afkomstig. Hij was bisschop van Antiochië; gestorven in 303 als martelaar in Formiae in Italië (Campanië); kerkelijke feestdag: 2 juni. Als heilige is hij een van de 14 noodhelpers en patroon van de zeelieden; vandaar de naam van het st.-elm(u)svuur (vergelijk Elmo, een Italiaanse vorm van de naam), een lichtschijnsel aan de uiteinden van masten en dergelijke, zo genoemd naar de legende van St.-Erasmus, waarin verteld wordt dat bij een hevig onweer de hemel boven hem en zijn toehoorders rustig en helder bleef. Volgens een bekende overlevering zou Desiderius Erasmus een foutieve vertaling zijn van Geert Geertsen (die naam zou in verband gebracht zijn met het werkwoord begeren (Gri. erasteuein). Zijn doopnaam was echter Erasmus, naar de in de Middeleeuwen populaire heilige. Later voegde Erasmus er zelf Desiderius aan toe (zie ook Desiderius). Waarschijnlijk onder invloed van Desiderius Erasmus kreeg de naam Erasmus ook enige verbreiding in het oosten van Engeland: bijvoorbeeld de grootvader van Charles Darwin heette Erasmus Darwin, diens overgrootvader was sir Erasmus Earle. Zie ook Raas.