Voornaam
populariteitslijsten
Ene
ook Ené
Verklaring
Met uiteenlopende varianten als Eense, Enne, en Iene (mannelijk) en Eenikje, Ennigje en Ientsje (vrouwelijk). Overwegend Friese naamvormen. Het is moeilijk met zekerheid de herkomst van een dergelijke verkorte, en in de kindermond vervormde, naam vast te stellen. Hij valt te vergelijken met Ane en met Ine. Het kan een verkorte vorm van een naam met agin- 'zwaard' zijn (vergelijk Eine). Zie ook Enno.