Voornaam
populariteitslijsten
Elon
ook Élon en Elón
Verklaring
Hebreeuwse naam met de betekenis 'boom'. Naam van een richter uit de stad Zebulon (zie de Bijbel, in Richteren 12, 11 e.v.). Ook de naam van de Hettitische schoonvader van Esau (Genesis 26, 34). Vooral joodse voornaam.