Voornaam
populariteitslijsten
Ella
ook Ellá en ella
Verklaring
Verkorting van Elisabeth of variant van Ale (vergelijk Elleke).