Voornaam
populariteitslijsten
Eke
Verklaring
Friese naam. Eenstammige verkorting uit Germaans namen met agi-, egi 'zwaard' (zie eg-), vergelijk Age, Eige en Eike. Eke kan, met reductie van de l in het Fries, ook ontstaan zijn uit Eelkje.