Voornaam
populariteitslijsten
Donatus
Verklaring
Latijns '(door God) geschonken'. Reeds de naam van een bisschop van Carthago, omstreeks 313-360, later van verscheidene heiligen: 1) de bisschop van Arezzo in Toscane, ongeveer 350; kerkelijke feestdag: 7 augustus. Vooral in het Rheinland en Luxemburg wordt hij vereerd; 2) St. Donatus (Donatien), bisschop van Besançon omstreeks 594, stichter van een klooster in Besançon, gestorven na 656; kerkelijke feestdag: 7 augustus; 3) Donatianus, bisschop van Reims, 4e eeuw. Brugge werd middelpunt van zijn verering nadat in 863 zijn relikwieën daarheen overgebracht waren; kerkelijke feestdag: 14 oktober. In Den Bosch komt de naam al voor in de 15e eeuw (Naat = Donatus), in Zuid-Nederland vooral in de 16e eeuw opkomend (Donaes).