Voornaam
populariteitslijsten
Dingenis
Verklaring
Dingenes, Dingenis en Dingenus zijn vermoedelijk uitbreidingen van Dignus (zie Dignum), gezien: Dingenis = Dignus Corneliss., St. Maartensdijk 1599 (Ned. L. 1965, 279). Een soort overgangsvorm is Diggenus, Zeeland 1712. De Zeeuwse uitspraak is over het algemeen Diegenis, ook wel verkort tot Dienis. Zie ook Dingena.