Voornaam
populariteitslijsten
Dingéna
ook Dingena
Verklaring
Zie Dingenis

Dingena = Digna van Wijck, geboren Heusden 1667 (Gens Nostra XXI, 315).