Voornaam
populariteitslijsten
english
Diede
Verklaring
Uiteenlopende varianten als Deddo, Djille, Take, Tekele, Tiese, Tjakko, Tsjesse en Tijdo (mannelijk) en Deddina, Dideke, Diltsje, Taetske, Teda, Tjadine, Tjitske en Tijtje (vrouwelijk) zijn te groeperen rond Diede. Het zijn verkortingen, in veel gevallen beïnvloed door de kindertaal, van Germaanse namen met Diet- 'volk' (zie diet-), bijvoorbeeld Diederik, Dirk, Oudfries Thiad-. Vgl. Didde = Diederick, Dirck, Noord-Brabant 1380. De vormen die met een D beginnen komen wel in het Fries voor, maar zijn daar niet oorspronkelijk, aangezien het Fries T- had. De j-klank van Thiad- is in veel gevallen verdwenen. In enkele gevallen (Taet-) is ook een stam *taita mogelijk, vergelijk Oudhoogduits zeiz 'teder'.