Voornaam
populariteitslijsten
Didy
Verklaring
Vleivorm uit de kindertaal, van verschillende namen waarin een ie-klank voorkomt.