Voornaam
populariteitslijsten
Verklaring
Hebreeuws 'honingbij'; vergelijk Gri. Melissa, Melitta. De naam komt in het Oude Testament voor als die van de voedster van Rebekka in Genesis 35,8 en van de profetes en richteres van Israël (Richteren 4 en 5; in hoofdstuk 5 staat de beroemde lofzang van Debora). In Zeeland is de naam vermoedelijk in de tijd van de Reformatie in gebruik gekomen, zoals meer Oudtestamentisch namen. Ook in Engeland werd de naam in de 17e eeuw populair bij de Puriteinen. Met de Puriteinen ging de naam naar Amerika, waar hij nog vrij veel voorkomt (bijvoorbeeld Deborah Kerr).