Voornaam
populariteitslijsten
Dalia
ook Dalía en Dália
Verklaring
De plantnaam of afgeleid van de Oudtestamentische mannelijke naam Gdalia.