Voornaam
populariteitslijsten
Dalía
ook Dalia en Dália
Verklaring
De plantnaam of afgeleid van de Oudtestamentische mannelijke naam Gdalia.