Voornaam
populariteitslijsten
Daisy
ook Daïsy
Verklaring
Engels 'madeliefje', maar ook te beschouwen als een vleivorm van Margaret ('Margriet'). Het woord gaat terug op Angelsaksisch dæges éage 'dagoog'.