Voornaam
populariteitslijsten
Daïsy
ook Daisy
Verklaring
Engels 'madeliefje', maar ook te beschouwen als een vleivorm van Margaret ('Margriet'). Het woord gaat terug op Angelsaksisch dæges éage 'dagoog'.