Voornaam
populariteitslijsten
Dália
ook Dalia en Dalía
Verklaring
De plantnaam of afgeleid van de Oudtestamentische mannelijke naam Gdalia.