Voornaam
populariteitslijsten
english
Cyprianus
Verklaring
Gri. 'van Cyprus afkomstig'. Als heiligen kunnen genoemd worden: 1) St. Cyprianus, bisschop van Carthago, omstreeks 250, belangrijk christelijk schrijver, in 258 martelaar onder Valerianus; kerkelijke feestdag: 16 september; 2) Cyprianus van Antiochië, martelaar in Nicomedië in 304; kerkelijke feestdag: 26 september. De naam kwam in het zuiden in gebruik in de 2e helft van de 16e eeuw. Zie ook Sipriaen.