Voornaam
populariteitslijsten
Crispijn
Verklaring
Van Latijns crispus 'gekruld, kroes, kroeskop'. Het was reeds de bijnaam van de Romeinse geschiedschrijver Sallustius. In Handelingen 16,8 wordt ook een Crispus genoemd, overste van de synagoge in Korinte; vergelijk ook I Kor. 1 ,14. Crispinus en Crispinianus waren martelaars tijdens de vervolgingen van Diocletianus (omstreeks 300). Zij zijn patroonheiligen van de schoenmakers; kerkelijke feestdag: 25 oktober. Crispinus Aken 1189 (Littger). In deze streek is de naam niet voor de 14e eeuw aangetroffen en dan voornamelijk in het zuiden (St. Winoksbergen, 1389).