Voornaam
populariteitslijsten
Claudius
Verklaring
Lat. claudus 'mank, kreupel, hinkend, lam'. Naam van twee Romeinse geslachten, waaronder enige keizers. Ook in de Bijbel komt de naam enige malen voor. Verder is het de naam van een Franse aartsbisschop van Besançon, 685; kerkelijke feestdag: 6 juni. Het is eveneens de naam van een martelaar, omstreeks 305; kerkelijke feestdag: 8 november. In Vlaanderen kwam de naam in de16e eeuw ook al voor (bijvoorbeeld Brugge 1566). In het noorden is de naam nooit populair geworden. Zie ook Claude en Claudia.