Voornaam
populariteitslijsten
Clara
ook Clára
Verklaring
Van Lat. clarus 'helder, blinkend, glanzend, schitterend'; vergelijk Berta. De heilige Clara (1194-1235) gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke positie op en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de Middeleeuwen was haar naam in ons land zeer verbreid; kerkelijke feestdag; 12 augustus.