Voornaam
populariteitslijsten
Calvin
ook Cälvin
Verklaring
Naam van de bekende hervormer (Johannes Calvijn, 1509-1564) ). Verkorting van de Latijnse vorm van Cauvin, dialectvorm van Frans Chauvin 'bewoner van een kaal terrein' (en waarschijnlijk niet een bijnaam 'de kale', zoals wel gezegd wordt). Vooral in de VS als voornaam in gebruik: Calvin Coolidge (1873-1933), president van 1923-1929. Vergelijk voor het gebruik als voornaam in de VS ook Luther en Wesley.