Voornaam
populariteitslijsten
Bjôrn
Verklaring
Een vernederlandste vorm van Björn.