Voornaam
populariteitslijsten
Bine
Verklaring
Als vrouwelijke naam een verkorting van Albine, als mannelijke naam een variant van Ben (Fries).