Voornaam
populariteitslijsten
english
Bete
Verklaring
Vermoedelijk is dit een eenstammige verkorting van namen met bert- 'stralend, glanzend, schitterend' (zie -brecht-). Vroeger meer verbreid, bijvoorbeeld Dordrecht 1284: Heer Bette, Bettekin (SRD).