Voornaam
populariteitslijsten
Berten
Verklaring
Westvlaamse variant van Bert. Uit Bertin, met het Middelnederlandse suffix -in. Dit werd in het zuidoosten van West-Vlanderen, in de streek van Waregem tot -ie: Berrie (Debrabandere).