Voornaam
populariteitslijsten
Benigne
Verklaring
Zie Benignus

Oude naamdraagster: Benigne, Saaftinge 1340 (Debrabandere, Naamkunde 1, 108).