Voornaam
populariteitslijsten
Belia
ook BĂ©lia
Verklaring
Voor deze naam zijn twee verklaringsmogelijkheden: óf het is een verkorting van Mabelia (vergelijk ook Bela = Mabelia, Gent 1295 (Brab, Pn. 18)) óf het is een vleivorm uit de kindertaal, bijvoorbeeld van Elisabeth (vergelijk Bele).