Voornaam
populariteitslijsten
Beek
Verklaring
Mogelijk een verkorting, en vleivorm daarvan, van Bert-namen (zie -brecht-); vergelijk de oude vermelding Beke = Bertke.