Voornaam
populariteitslijsten
Bauke
ook bauke
Verklaring
Variant van Baue. Ook opgegeven als roepvorm bij Bonifatius, bijvoorbeeld in Wonseradeel.