Voornaam
populariteitslijsten
Bas
ook Bás
Verklaring
Verkorting van Sebastianus, in Duitsland ook van Barnabas.