Voornaam
populariteitslijsten
english
Barnabas
Verklaring
Hebreeuws (Aramees) 'zoon der vertroosting'. Deze vertaling is te vinden in de Bijbel, in Handelingen 4, 36: "Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen - wat, vertaald, betekent: zoon der vertroosting - een Leviet, uit Cyprus afkomstig". Ook later wordt hij genoemd (onder meer Handelingen 13, 1 en elders) als metgezel van Paulus. Kerkelijke feestdag: 11 juni. Oudste gevonden voorbeeld in Holland: 1337.