Voornaam
populariteitslijsten
Barbarà
Verklaring
Verwant met Oudindisch barbara- 'stamelend'. In het Grieks: 'niet-Grieks, met een onverstaanbare taal', vergelijk ook de volksnaam Berbers, bewoners van Noord-Afrika. St.-Barbara was martelares, in omstreeks 306 in Nicomedie in Klein-Azie. Volgens de legende was zij het slachtoffer van haar vader, die haar in een toren liet opsluiten (vandaar dat zij patrones is van architecten en ingenieurs). Hij leverde haar over aan de rechters en werd op de gerechtsplaats door de bliksem getroffen. Daarom wordt St.-Barbara aangeroepen tegen bliksem en tegen een onverwachte dood. Zij is een van de veertien noodhelpers. Kerkelijke feestdag: 4 december. De naam kwam hier omstreeks 1400 op. Kortrijk omstreeks 1400: Baerbele, Baerbelkin (Debrabandere); Holland 1419; Rotterdam 1429: Barbele.