Voornaam
populariteitslijsten
Bás
ook Bas
Verklaring
Verkorting van Sebastianus, in Duitsland ook van Barnabas.