Voornaam
populariteitslijsten
Attila
ook Attilâ
Verklaring
Naam van de bekende Hunnenkoning (omstreeks 406-453). De betekenis zou 'vadertje' zijn, van het woord atta (Gotisch atta), dat overal ter wereld in de kindertaal kan ontstaan; vergelijk Gotisch *Attila, Oudhoogduits Ezzila, Middelhoogduits Etzel. Het kan ook een vleivorm zijn van een Germaanse adel-naam (zie adel-). Er is ook een heilige Attilanus, in 990 bisschop van Zamora in Noordwest-Spanje; kerkelijke feestdag: 5 oktober. Een bekende naamdrager is Attila Hörbiger, een Oostenrijkse acteur.