Voornaam
populariteitslijsten
Athanasius
Verklaring
Gri. athanasia 'onsterfelijkheid'; vergelijk Ambrosius. De heilige Athanasius werd in 295 in Alexandrië geboren, in 328 werd hij patriarch van Alexandrië. Athanasius was een van de grootste kerkleraars. Gestorven 378; kerkelijke feestdag: 2 mei.