Voornaam
populariteitslijsten
Ariël
ook Ariel , Ariél en Arièl
Verklaring
Als Bijbelse persoonsnaam in Ezra, 8,16. De betekenis kan zijn 'leeuw Gods' of 'vuurhaard van God'. Als naam voor Jeruzalem gebruikt in Jesaja 29, 1, 2, 7. In latere joodse tijd, in de geheime leer en mystiek (Kabbala) werd de naam gegeven aan een watergeest, in de Middeleeuwen een beschermgeest van de onschuld. Zo kwam hij ook in de literatuur terecht: bijvoorbeeld bij Milton, 'Paradise Lost'; Pope, 'The Rape of the Lock'; Shakespeare, 'The Tempest'; Goethe, 'Faust'. Het is ook de naam van een van de satellieten van Uranus.