Voornaam
populariteitslijsten
Are
Verklaring
Friese naam. Het kan een eenstammige verkorting zijn van Germaanse aran-namen, bijvoorbeeld Arnout of Arend, maar hij kan ook in verband staan met Adrianus of Arkenbout.