Voornaam
populariteitslijsten
english
Aram
Verklaring
Hebreeuws aram 'hoogland', waarschijnlijk verwant met Hebreeuws en Aramees rum, rôm 'hoog zijn, verheven zijn'. Aram is de Hebreeuwse naam voor Syrië. Als persoonsnaam onder meer de zoon van Sem (zie de Bijbel, Genesis 10, 22), die beschouwd wordt als de stamvader van de Arameërs. Een bekende naamdrager is de componist Aram Chatsjatoerian.