Voornaam
populariteitslijsten
Ansbald
Verklaring
Duitse naam. Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'dapper als een godheid'. Uit ans- 'god' (zie ans-) en -bald 'dapper, stoutmoedig' (zie -bald-). Naam van een heilige: abt van Prum in de Eifel in de 9e eeuw; kerkelijke feestdag: 12 juli.