Voornaam
populariteitslijsten
Ané
ook Ane en Âne
Verklaring
Friese naam. Mogelijk een verkorting van Germaanse arn-namen, met reductie van de r (vergelijk Eantsje = Arendje, Roordahuizen); arn- betekent 'adelaar'. Vgl. ook Ene. We vinden de naam in de plaatsnamen Ankeveen en Anlo 'het bos van Anne' (vergelijk Anke (mannelijk) en Anne (mannelijk)) . In de 17e eeuw werd de naam in het Fries 'verlatijnst' tot Annaeus of Aeneas.