Voornaam
populariteitslijsten
Alma
Verklaring
Germaanse naam, verkort uit Amalberg, Almaberga en dergelijke (vergelijk amel-). Amal- 'inspanning (in de strijd)' is een stam die al voorkomt in de naam der Amelungen, een Oostgotisch koningsgeslacht. Alma is ook te verklaren uit Latijns alma 'voedend, verkwikkend'. De naam is waarschijnlijk uit Spanje afkomstig en hier wellicht opgekomen onder invloed van opera's van Romberg en Flotow (Bach 374). In Engeland werd de naam populair na de goede afloop van de slag bij Alma, tijdens de Krim-oorlog (1854).