Voornaam
populariteitslijsten
english
Ajax
Verklaring
Griekse naam. Er bestaan verschillende verklaringen voor. Men zoekt verband met aiazo 'weeklagen', dan zou de betekenis ongeveer zijn: 'smart veroorzakend', of met Griekse aietos 'adelaar' of aissein 'rennen'. Ook wordt via een oudere vorm Aiwas, Etruskisch Aivas, verband gelegd met Indogermaanse *aiu+unt 'die vitale kracht heeft', Oudindisch ayu- 'levendig', vergelijk Gri. aiolos 'snel', Aeolus, god van de wind (Carnoy). In de Griekse Oudheid was het onder meer de naam van een van de dapperste helden voor Troje.