Voornaam
populariteitslijsten
english
Agnes
Verklaring
Van Gri. hagnos 'heilig, zonder schuld, rein, kuis'. De heilige Agnes was martelares in Rome, waarschijnlijk tijdens de vervolgingen van Diocletianus, omstreeks 304. Door associatie met het Latijnse woord agnus 'lam' (het lam Gods, Christus) wordt St.-Agnes vaak afgebeeld met een lam; kerkelijke feestdag: 21 en 28 januari. De naam kwam in het westen al vroeg voor, mede doordat hij in (Franse) vorstelijke kringen meermalen voorkwam. Dit blijkt ook uit de vele agnietenkloosters in Nederland. Oude voorbeelden zijn: Agnes regina, vrouw van Hendrik III 1045 (Socin); Rheinland 1071 (Littger); in West-Vlaanderen in de 11e eeuw (Leys); Agnes, abdis van Rijnsburg 1205.