Voornaam
populariteitslijsten
Aeneas
ook Aenéas en AEneas
Verklaring
Uit Grieks Aineias. Dit behoort volgens Pape-Benseler bij Grieks aineëin 'prijzen'; de naam betekent dan 'lof'. Carnoy betrekt de naam bij Grieks ainos 'vreselijk, geducht' (Sanskriet ina 'sterk'), aangezien aino- voorkomt in de naam van verscheidene Griekse strijders. Ainias 'de hartstochtelijke' was ook bijnaam van Afrodite. Aeneas is de naam van de zoon van de Trojaanse vorst Anchises en de godin Afrodite. Zijn lotgevallen werden door Vergilius in 'Aeneis' beschreven. In en na de Renaissance, en ook nu nog, soms als voornaam in gebruik. In de 17e eeuw kwam de naam in Friesland als 'verlatijnsing' van Ene en dergelijke voor.