Voornaam
populariteitslijsten
Abner
Verklaring
Hebreeuws 'de (goddelijke) vader (is) licht'. Naam van de neef van Saul en aanvoerder van diens leger (I Samuel 14,51 en volgende; in I Samuel 14,50 wordt hij Abiner genoemd). Onder invloed van de Puriteinen komt deze naam wel eens voor in de VS.