Voornaam
populariteitslijsten
Regula
ook Régula en Règula
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [populariteit] [% populariteit]
als volgnaam: < 5 < 0.0001% [populariteit] [% populariteit]
v
als eerste naam: 9 0.0001% [populariteit] [% populariteit]
als volgnaam: 37 0.0005% [populariteit] [% populariteit]
Regula komt als naam voor bij zowel mannen als vrouwen die in Nederland zijn geboren
Te weinig gegevens voor het tonen van populariteit
Naast geboorten in Nederland is de voornaam 'Regula' in ons land bekend bij naamdragers die geboren zijn in Zwitserland.