Voornaam
populariteitslijsten
m NL totaal (2014) %
als eerste naam: -- -- [populariteit] [% populariteit]
als volgnaam: -- -- [populariteit] [% populariteit]
v
als eerste naam: -- -- [populariteit] [% populariteit]
als volgnaam: -- -- [populariteit] [% populariteit]
Còrnelis kwam in 2014 niet als naam voor, maar is in Nederland eerder wel door mannen gedragen
Te weinig gegevens voor het tonen van populariteit