Voornaam
populariteitslijsten
english
wal-
populariteit
verspreiding
wal-
Germaanse naamstam met de betekenis `buitenlands'. Aangezien de d tussen consonanten uitviel, is dit element niet altijd te scheiden van wald-. Vgl. voor wal- Du. welsch, Ndl. waals, koeterwaals. De oorspr. betekenis is `Keltisch', vgl. de Volcae, zo genoemd door Caesar, hetgeen overeenkomt met Germ. * walhôs. Later werd het een benaming voor alles wat niet Germ. was, dus `buitenlands'. Oudhoogduits walah `Romaan', wal(a)hisc `Romaans'; Middelhoogduits wal(c)h; wählisch, wel(hi)sch `Romaans, Frans, Italiaans'; Ndl. Waals `Wallonisch'; Angelsaksisch wealh, meervoud wêalas `vreemdeling, Kelt, Breton, Welshman', wielisc `buitenlands, Keltisch, Welsh'; Oudnoors valskr `Romaans'. Zie voor een andere mogelijkheid bij Walburg.
Naar het overzicht van de naamstammen