Voornaam
populariteitslijsten
english
lud-
populariteit
verspreiding
lud-
Germaanse naamstam met de betekenis 'volk, lieden', `vrije mensen, krijgers'. In namen mogelijk vaak slechts een versterkende waarde. Dit element is ten dele vermengd met lief- en lod-. Germ. *leudha-, *leudhi; vgl. Got. liudan `groeien'; Oudhoogduits en Middelhoogduits liut `volk'; Middelnederlands liet; Oudsaksisch liud; Oudfries liôd `volkshoop', liode, lûde, liude, `lieden, boeren', Fri. ljuwe; Angelsaksisch lêod `volk' (poëtisch ook `vorst'); Oudnoors ljôdr, lydhr. Bij een Indogerm. wortel leudh `stijgen, groeien'. Verwant buiten het Germ.: Oudind. rôdhati `groeit', Gri. eleutheros `vrij', Lat. liber ` vrij'.
Naar het overzicht van de naamstammen