Voornaam
populariteitslijsten
-trud
populariteit
verspreiding
Naamstam -trud
Germaanse naamstam met de betekenis `kracht, sterkte'. Vooral vr. naamelement. Ook wel in verband gebracht met een woord dat overeenkomt met Middelnederlands druut `vriend, minnaar, geliefde' (vgl. Du. traut `lief, geliefd'). Op grond van de oudere vormen moeten we echter oorspr. `kracht, sterkte' aannemen, van Germ. *thrûd-; Oudsaksisch thrûth; Angelsaksisch thryth `kracht, sterkte'; Oudnoors Thrudhr (naam van een Walkure, Thors dochter). Dat gemakkelijk verwarring met `lief, geliefd' kon optreden, blijkt uit de verschillende vormen: Germ. *drûda-; Oudhoogduits en Middelhoogduits trût, Nieuwhoogduits traut; Middelhoogduits triuten, trûten `liefhebben': Middelnederlands druut (vgl. Ndl. troetelen); Oudsaksisch drût `lief' en Angelsaksisch drût `geliefde'.
Naar het overzicht van de naamstammen